Cá Sấu Lena | Sản phẩm khuyến mãi

HỖ TRỢ- ĐỒNG HÀNH- PHÁT TRIỂN
Best crocodile Leather
  • casaunhattan@gmail.com
  • 0354743593

VÍ NAM

VÍ DA CÁ SẤU NGUYÊN CON - CÁ 7 TẤC => HIỆN RÕ HOA VĂN GAI.

- Cam Kết -
- Chỉ sử dụng cá 3 tấc đến 4 tấc nhỏ.
- Luôn là gai 6 gù, đều đẹp, cân đối.
- Luôn 100% da: Ngoài cá sấu, trong da bò, lót da heo.

VÍ DA CÁ SẤU GAI - 6 GÙ - CÁ 3 TẤC

- Cam Kết -
- Chỉ sử dụng cá 3 tấc đến 4 tấc nhỏ.
- Luôn là gai 6 gù, đều đẹp, cân đối.
- Luôn 100% da: Ngoài cá sấu, trong da bò, lót da heo.

VÍ DA CÁ SẤU GAI ĐUÔI - CÁ 3 TẤC, 4 TẤC NHỎ.

- Cam Kết -
- Chỉ sử dụng cá 3 tấc đến 4 tấc nhỏ.
- Luôn là gai 6 gù, đều đẹp, cân đối.
- Luôn 100% da: Ngoài cá sấu, trong da bò, lót da heo.

VÍ DA CÁ SẤU TRƠN - DA BỤNG.

- Cam Kết -
- Chỉ sử dụng cá 3 tấc đến 4 tấc nhỏ.
- Luôn 100% da: Ngoài cá sấu, trong da bò, lót da heo.

VÍ DA CÁ SẤU TRƠN - DA BÔNG

- Cam Kết -
- Chỉ sử dụng cá 3 tấc đến 4 tấc nhỏ.
- Luôn 100% da: Ngoài cá sấu, trong da bò, lót da heo.

VÍ DA CÁ SẤU GAI - GAI LƯNG PHA DỌC - CỦA CÁ 3 TẤC

- Cam Kết -
- Chỉ sử dụng cá 3 tấc đến 4 tấc nhỏ.
- Luôn là gai 6 gù, đều đẹp, cân đối.
- Luôn 100% da: Ngoài cá sấu, trong da bò, lót da heo.

VÍ DA CÁ SẤU TRƠN - DA CHÂN

- Cam Kết -
- Chỉ sử dụng cá 3 tấc đến 4 tấc nhỏ.
- Luôn là gai 6 gù, đều đẹp, cân đối.
- Luôn 100% da: Ngoài cá sấu, trong da bò, lót da heo.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Liên kết mxh:
googlefacebookyoutobeasdasd
0
Zalo
Hotline: 0354743593